Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Förvaltningsrätten sänker åldersgränsen på filmen Flickan mamman och demonerna

Senast uppdaterad: 2016-04-06

Förvaltningsrätten i Stockholm meddelande på tisdagen att man bifaller överklagandet från Triart Film och sänker därmed åldersgränsen till 11 år. Statens medieråd har nu tre veckor på sig att överklaga domen.

Loggo med färger Statens medieråd

Den som lämnat in en film för granskning har alltid rätt att överklaga Statens medieråds beslut. Det är förvaltningsrätten som antingen avslår eller bifaller överklagan. Förvaltningsrättens dom kan i sin tur överklagas till Kammarrätten av såväl Statens medieråd (vid ett bifall) eller motparten (vid ett avslag). För att en överklagan ska kunna tas upp i kammarrätten krävs att Kammarrätten meddelar prövningstillstånd. Om prövningstillstånd inte meddelas står förvaltningsrättens beslut fast.