Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Föräldrarna i fokus på Safer Internet Day 9 februari

Senast uppdaterad: 2017-11-27

Den 9 februari infaller Safer Internet Day. Dagen har instiftats för att främja ett säkrare internet, framför allt för barn och unga. I år kommer Statens medieråd att rikta sig med en kampanj till barnens viktigaste resurs: föräldrarna.

Bild

Undersökningar visar att många föräldrar oroar sig mycket för att deras barn ska råka illa ut på internet. De allra flesta föräldrar anser sig ha ett mycket stort ansvar för barnens medieanvändning.

Samtidigt upplever många barn att föräldrarna ”sällan eller aldrig” pratar om saker de gjort eller sett på internet.

Föräldrar i underläge

Vi tror att en anledning till de uteblivna samtalen är bristande kunskap. Många föräldrar befinner sig i ett kunskapsmässigt underläge. De känner sig helt enkelt inte tillräckligt insatta i hur barnens digitala liv ser ut och fungerar, för att föra ett naturligt samtal i ämnet.

Därför tar Statens medieråd nu ett steg för att stötta föräldrar. Vi vill ge de som upplever sig som okunniga verktyg för att skaffa sig en bättre insikt i sina barns digitala liv.

Kunskapspaket för föräldrar

På Safer Internet Day kommer vi att lansera ett paket, där vi lyfter kunskap om unga och internet, om kränkningar och hat, samt hur föräldrar kan stötta sina barn i deras digitala vardag. Kunskapspaketet innehåller en folder med fem konkreta råd, en podd för föräldrar, samt en kort film av regissören Anders Rune.

Materialet kommer att spridas via myndighetens hemsida, i sociala kanaler och via samarbetspartners.

Frågor?

Har ni frågor om kampanjen? Vill ni vara med och sprida materialet?

Kontakta Maria Billinger, maria.billinger@statensmedierad.se

Fakta

  • 90 % av föräldrarna till barn och unga mellan 13 och 16 år anser sig ha ett mycket stort ansvar när det gäller skydd av barn och unga när de använder medier. Samma siffror gäller för åldersgruppen 9–12 år, och för 17–18 år är siffran något lägre: 79%.
  • Barnens liv på internet är något som oroar föräldrar. 65% av föräldrarna till barn mellan 13 och 16 år oroar sig för att deras barn ska bli mobbat eller hotat på nätet.
  • När vi däremot har frågat barn om hur ofta de och deras föräldrar eller andra vuxna brukar prata om saker de gjort eller sett på nätet svarar 48 % av barnen i samma åldersgrupp (13–16 år) att de och deras föräldrar sällan eller aldrig pratar om saker de gjort eller sett på Internet.

Källa: Föräldrar & medier 2015 och Ungar & medier 2015, Statens medieråd 2015.

Safer Internet Day

Safer Internet Day är ett EU-initiativ för att främja ett säkrare internet för alla användare men särskilt unga.

> Mer info om Safer Internet Daylänk till annan webbplats

I samarbete med

insafe-logga
Eu-logga
bris-logga

Statens medieråd representerar Sverige i EU-nätverket Insafelänk till annan webbplats och driver ett Safer Internet Centre med finansiellt stöd från EU:s Connecting Europe Facilitylänk till annan webbplats och dess program Safer Internet. Projektet syftar till en säkrare användning av internet bland barn och unga och drivs i samarbete med BRIS – Barnens rätt i samhället.länk till annan webbplats