Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Angående förvaltningsrättens sänkning av åldersgränsen för filmen Flickan mamman och demonerna

Senast uppdaterad: 2016-04-11

Den 5 april sänkte förvaltningsrätten åldersgränsen på filmen Flickan mamman och demonerna från 15 år till 11 år. Domen vinner laga kraft efter tre veckor, under denna tid har Statens medieråd möjlighet att överklaga beslutet.

Loggo med färger Statens medieråd

Innan en dom vunnit laga kraft gäller den åldersgräns som Statens medieråd fastställt för filmen och tillståndskort kan därför inte utfärdas. Om Statens medieråd överklagar till Kammarrätten fortsätter 15-årsgränsen att gälla till dess att ärendet är slutgiltigt avgjort.

Vid frågor kring dessa bestämmelser hänvisar vi till förvaltningsrätten.