Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


3 frågor till Bris om barn och internet

Senast uppdaterad: 2017-11-27

Bris och Statens medieråd är samarbetspartner och representerar Sverige i det europeiska Insafe-nätverket. Tillsammans arrangerar vi Safer Internet Day varje år i Sverige. Bris pratar främst med barn men får även mycket samtal från vuxna på stödlinjen "Bris Vuxentelefon". Här frågar vi Jonas Söderlund, kurator på Bris, om vilka frågor som vuxna vänder sig till Bris med.

Bild

Vilka frågor brukar ni få till Bris Vuxentelefon om medier?

Vuxna är ofta rädda att barnet ska hamna på sidor där det finns olämpligt material, att de ska träffa en person på nätet som inte är bra för dem eller att de helt enkelt ägnar för mycket tid framför datorn eller mobilen. Men vi märker på de samtal som kommer till Bris att vuxna och barn oroar sig för helt olika saker på nätet.

Vad gör unga på nätet och vad oroar de sig för?

De umgås med vänner på nätet precis som i verkligheten, gör läxorna på nätet precis som i verkligheten och söker stöd och information på nätet precis som i verkligheten. Och likväl som Bris pratar med barn och unga om att hantera svårigheter i skolan pratar vi om hur barnet kan hantera svårigheter på nätet.

Till skillnad från vuxna oroar sig barnet för saker som är direkt förankrade i verkligheten, exempelvis att de bråkat med en kompis på KIK eller att någon skrivit en elak kommentar vid deras bild.

Varför berättar inte barn för vuxna om sina erfarenheter?

Bris erfarenhet är att många barn inte pratar om saker om inte de vuxna tar initiativet till samtal. Något vi också vet är att barn ofta uppskattar när vuxna visar intresse för deras liv, och precis som vuxna frågar barnet hur det gick på fotbollsträningen så kan och bör de fråga vad barnet gjort på nätet.

Senast uppdaterad: 2017-11-27

Den 9 februari infaller Safer Internet Day. Dagen har instiftats för att främja ett säkrare internet, framför allt för barn och unga. I år kommer Statens medieråd att rikta sig med en kampanj till barnens viktigaste resurs: föräldrarna.

Bild

Undersökningar visar att många föräldrar oroar sig mycket för att deras barn ska råka illa ut på internet. De allra flesta föräldrar anser sig ha ett mycket stort ansvar för barnens medieanvändning.

Samtidigt upplever många barn att föräldrarna ”sällan eller aldrig” pratar om saker de gjort eller sett på internet.

Föräldrar i underläge

Vi tror att en anledning till de uteblivna samtalen är bristande kunskap. Många föräldrar befinner sig i ett kunskapsmässigt underläge. De känner sig helt enkelt inte tillräckligt insatta i hur barnens digitala liv ser ut och fungerar, för att föra ett naturligt samtal i ämnet.

Därför tar Statens medieråd nu ett steg för att stötta föräldrar. Vi vill ge de som upplever sig som okunniga verktyg för att skaffa sig en bättre insikt i sina barns digitala liv.

Kunskapspaket för föräldrar

På Safer Internet Day kommer vi att lansera ett paket, där vi lyfter kunskap om unga och internet, om kränkningar och hat, samt hur föräldrar kan stötta sina barn i deras digitala vardag. Kunskapspaketet innehåller en folder med fem konkreta råd, en podd för föräldrar, samt en kort film av regissören Anders Rune.

Materialet kommer att spridas via myndighetens hemsida, i sociala kanaler och via samarbetspartners.

Frågor?

Har ni frågor om kampanjen? Vill ni vara med och sprida materialet?

Kontakta Maria Billinger, maria.billinger@statensmedierad.se

I samarbete med

insafe-logga
Eu-logga
bris-logga

Statens medieråd representerar Sverige i EU-nätverket Insafelänk till annan webbplats och driver ett Safer Internet Centre med finansiellt stöd från EU:s Connecting Europe Facilitylänk till annan webbplats och dess program Safer Internet. Projektet syftar till en säkrare användning av internet bland barn och unga och drivs i samarbete med BRIS – Barnens rätt i samhället.länk till annan webbplats