Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


11-årsgräns för Flickan, mamman och demonerna

Senast uppdaterad: 2016-05-31

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 27 maj att man inte meddelar prövningstillstånd i ärendet om åldersgräns för filmen Flickan mamman och demonerna.

Bild

Kammarrättens avgörande att inte meddela prövningstillstånd står därmed fast. Det betyder att Förvaltningsrättens dom fastställs och Flickan, mamman och demonerna godkänns för offentlig visning med åldersgränsen från 11 år.