Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Statens medieråd på bokmässan torsdagen den 26 september

Senast uppdaterad: 2019-09-24

Idag, torsdag invigs Tema Medievetenhet av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind som berättar om varför regeringen sjösatte den nationella MIK-satsningen. Det blir startskottet för ett fullmatat program under Bokmässans fyra dagar.

Bild

Foto: Shutterstock.

Under Bokmässans första dag kan du även lyssna på seminariet Ungas nyhetsanvändning under lupplänk till annan webbplats, med experter från Statens medieråd, eller få en Miniguide i upphovsrätt med Catharina Ekdahl från Patent- och registreringsverket.

Under hela mässan hittar du oss på olika scener och i monter C03:50. Där kan du lyssna på frågestunder, delta i workshops, ställa frågor till våra experter, testa dina MIK-kunskaper och få tips på material att använda i skolan. I montern finns också en redaktionsyta reserverad för elever som producerar ett redaktionellt material. Här kan du också prata med våra filmgranskare, som berättar om arbetet med att sätta åldersgränser för film.

Monterns övergripande tema är medie- och informationkunnighet, MIK. Här hittar du också information om kampanjen No Hate Speech Movement som Statens medieråd driver på uppdrag av regeringen.

> Hela programmet för Tema: Medievetenhet på Bokmässans webbplatslänk till annan webbplats

Hela programmet: Träffa Statens medieråd på Bokmässan torsdagen den 26 september

Välkomna

Dagens program presenteras.
När? Klockan: 9-10, torsdag 26 september
Var? Statens medieråds monter, C03:50

Bilders verkligheter - visuell gemenskap på nätet
Medverkande: Helena Dal, marknadskommunikatör Statens medieråd

När? Klockan: 10-10.30, torsdag 26 september
Var? Statens medieråds monter, C03:50

Med fokus på mänskliga rättigheter
24-26 september arrangeras UNESCO Global Media and Information Literacy Feature Conference i Göteborg. I detta seminarium medverkar internationella MIK-experter som deltagit i konferensen för att diskutera hur ökad medie- och informationskunnighet kan stärka individen samt hur globala samtal kan leda till ökad respekt för mänskliga rättigheter på olika plan.
Medverkande: Anette Novak, Ulla Carlsson, Ivana Jelaca, Karin Stenson, Anubhuti Yadav
När? Kl. 10.00-10.45, torsdag 26 september
Var? F5

Är näthat olagligt?
Medverkande: Ida Lithell, projektledare No Hate, Statens medieråd.

När? Klockan: 10.30-11, torsdag 26 september
Var? Statens medieråds monter, C03:50

Åldersgränser på film
Medverkande: Francisca Benavente, filmgranskare och Aki Nyman, filmadministratör.

När? Klockan: 11-11.30, torsdag 26 september
Var? Statens medieråds monter, C03:50

MIK som motståndskraft för alla

Felaktig eller starkt vinklad information sprids online för att skapa oro och splittring. Medborgare utsätts för hat och hot på nätet. Nu ökar behovet av MIK, medie- och informationskunskaper, som motståndskraft för hela samhället.

Medverkande: Anette Novak, direktör Statens medieråd, Carl Heath, särskild utredare, Carina Milde, Arbetets museum, Anne Stigell, Myndigheten för tillgängliga medier, Per Jagermark, Västra Götalandsregionens Idrottsförbund. Moderator: Matilda Westerman, författare.

När? Klockan: 11-11.45, torsdag 26 september.
Var? F5
Mer information: https://bokmassan.se/programs/mik-som-motstandskraft-for-alla/länk till annan webbplats

Mina bilder och andras – miniguide i upphovsrätt

Medverkande: Francisca Benavente, filmgranskare Statens medieråd och Catharina Ekdahl, jurist på Patent- och registreringsverket, PRV.

När? Klockan: 13-13.30, torsdag 26 september
Var? Statens medieråds monter, C03:50

Kraftsamling för MIK

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind inviger Bokmässans tema Medievetenhet och berättar om varför regeringen sjösatte den nationella MIK-satsningen. Inledning av journalisten Jack Werner och Rosaline Marbinah, ordförande för LSU, Sveriges ungdomsorganisationer. Panelsamtal mellan några aktörer i Sverige om hur de arbetar med frågorna.

Medverkande: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Anette Novak, direktör Statens medieråd, Carl Heath, regeringens särskilda utredare, Jack Werner, journalist, Rosaline Marbinah, ordförande för LSU, Sveriges ungdomsorganisationer, Sofia Wadensjö-Karén, VD, UR, Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande, Lärarförbundet, Karin Linder, generalsekreterare, Svensk Biblioteksförening, Katti Hoflin, kulturchef VGR.

När? Klockan. 13-13.45, torsdag 26, september.
Var? F5
Mer information: https://bokmassan.se/programs/kraftsamling-for-mik/länk till annan webbplats

Ungas nyhetsanvändning under lupp

Allt färre barn och unga tar del av traditionella nyhetsmedier och fler litar till flödet av nyheter i sociala medier. Finns det skillnader i nyhetsanvändningen bland ungdomar med olika socioekonomiska livsförhållanden? Hur uppfattar de unga situationen?

Medverkande: Yvonne Andersson, fil.dr och analytiker, Johan Lindell, docent Karlstads universitet, och Maria McShane, lärare och författare. Moderator: Ulf Dalquist, fil.dr och analytiker på Statens medieråd.

När? Klockan 14-14.45, torsdag 26 september.
Var? F5
Mer information: https://bokmassan.se/programs/ungas-nyhetsanvandning-under-lupp/länk till annan webbplats

Kraftsamling för MIK - eftersnack
Medverkande: Anette Novak, direktör Statens medieråd, Martina Wagner, ämnessakkunnig Statens medieråd, Carl Heath, Carl Heath, regeringens särskilda utredare och Rosaline Marbinah, ordförande för LSU, Sveriges ungdomsorganisationer.

När? Klockan: 14-15.00, torsdag 26 september
Var? Statens medieråds monter, C03:50

Ungas nyhetsanvändning - eftersnack

Medverkande: Ulf Dalquist och Yvonne Andersson, analytiker Statens medieråd.

När? Klockan: 15.00-15.30, torsdag 26 september
Var? Statens medieråds monter, C03:50

Medieborgarpodden
Medverkande: Helena Dal
När? Klockan 15.20 – 16.10
Var? MIK-podden

Medieborgarpodden
Medverkande: Helena Dal
När? Klockan 16.10 – 17.00
Var? MIK-podden

 

Mina bilder och andras – miniguide i upphovsrätt
Medverkande: Anna Tornberg, projektledare Statens medieråd och Catharina Ekdahl, jurist på Patent- och registreringsverket, PRV.

När? Klockan: 16.15-16.45, torsdag 26 september
Var? Statens medieråds monter, C03:50

Barnens medievärld – vems ansvar?

Vår tid kräver mediekunniga medborgare. Två av fem ettåringar använder internet. Vid tio års ålder har en majoritet av barnen tillgång till egen mobiltelefon. Vem tar ansvar för barnens medievärld? Skola? Föräldrar? Samtal med företrädare för bland annat Skolinspektionen och Internetstiftelsen.

Medverkande: Anette Novak, direktör Statens medieråd, Helen Ängmo, generaldirektör Skolinspektionen, Kerstin Olsson, projektledare KB, Kristina Alexanderson, Svenskarna och Internet, Helena Sandberg, Lunds universitet och Catarina Plaer-Koro, Göteborgs universitet. Moderator: Ulla Carlsson, professor, Göteborgs universitet.

När? Klockan 17-17.45, torsdag 26 september.
Var? G3
Mer information: https://bokmassan.se/programs/barnens-medievarld-vems-ansvar/länk till annan webbplats