Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Statens medieråd på bokmässan fredagen den 27 september

Senast uppdaterad: 2019-09-24

Vad menar vi egentligen med medie- och informationskunnighet och vilka färdigheter är det som krävs i det digitala medielandskapet? Det diskuteras i dagen workshop där vi hoppas vi få träffa dig som jobbar praktiskt med medie- och informationskunnighet, MIK. Vi behöver dina perspektiv i den nationella kraftsamlingen. Kom till seminariet MIK - verkstad för praktiker!

Bild

Foto: Shutterstock

I seminariet MIK - verkstad för praktikerlänk till annan webbplats kl. 11 i sal G3 leder Anette Novak, direktör Statens medieråd och Martin Törnros, Interakriva rum en workshop. Med utgångspunkt i internationella framgångsexempel påbörjas resan mot en gemensam förståelse av vad vi egentligen menar med medie- och informationskunnighet och vilka färdigheter som krävs i det digitala medielandskapet. Kom och delta!

Under Bokmässans andra dag kan du också lyssna på föreläsningar om ungas medievanor, näthat och åldersgränser på film. Du kan också få en Miniguide i upphovsrätt med Catharina Ekdahl från Patent- och registreringsverket och delta i en övning om publicistiska dilemman med Anette Novak, direktör Statens medieråd.


Under hela mässan hittar du oss på olika scener och i monter C03:50. Där kan du lyssna på frågestunder, delta i workshops, ställa frågor till våra experter, testa dina MIK-kunskaper och få tips på material att använda i skolan. I montern finns också en redaktionsyta reserverad för elever som producerar ett redaktionellt material. Här kan du också prata med våra filmgranskare, som berättar om arbetet med att sätta åldersgränser på film.

> Hela programmet för Tema: Medievetenhet på Bokmässans webbplatslänk till annan webbplats

Hela programmet: Träffa Statens medieråd på Bokmässan fredagen den 27 september

Välkomna
Dagens program presenteras.
När? Klockan: 9-10, fredag 27 september
Var? Statens medieråds monter, C03:50

Medieborgarpodden
Medverkande: Helena Dal
När? Klockan 9.00 – 10.20
Var? MIK-podden

Åldersgränser på film
Medverkande: Francisca Benavente, filmgranskare och Aki Nyman, filmadministratör.

När? Klockan: 9.30-10, fredag 27 september
Var? Statens medieråds monter, C03:50

Tips till pedagoger: Vem äger? Om upphovsrätt på nätet

Hur mycket får man egentligen låna av andras texter, bilder och filmer? Har du elever som skriver, postar bilder, delar och kommenterar på nätet? Här får du som jobbar i skolan tips på material som du kan använda i din undervisning. Samtal med Catharina Ekdahl, jurist på Patent- och registreringsverket (PRV).

Medverkande: Anna Tornberg, projektledare och Catharina Ekdahl, jurist på Patent- och registreringsverket (PRV)

När? Klockan 9.40-10, fredag 27 september.
Var? MIK-läktaren, D-hallen
Mer information: https://bokmassan.se/programs/tips-till-pedagoger-vem-ager-om-upphovsratt-pa-natet/länk till annan webbplats

Fråga forskarna: Ungar & medier – om ungas medieanvändning

Vem är Sveriges populäraste influencer? Vad gör ungarna egentligen på internet? Och är det så att medieanvändningen bland unga bara ökar och ökar? Statens medieråds analytiker samtalar och besvarar publikens frågor om de senaste resultaten från Ungar & medier 2019, landets största undersökning av barns och ungas medieanvändning.

Medverkande: Yvonne Andersson och Ulf Dalquist, analytiker.

När? Klockan 10-10.20, fredag 27 september.
Var? MIK-läktaren, D-hallen
Mer information: https://bokmassan.se/programs/fraga-forskarna-ungar-medier-om-ungas-medieanvandning/länk till annan webbplats

Mina bilder och andras – miniguide i upphovsrätt
Medverkande: Anna Tornberg, projektledare och Catharina Ekdahl, jurist på Patent- och registreringsverket (PRV).

När? Klockan: 10.00-10.30, fredag 27 september
Var? Statens medieråds monter, C03:50

För pedagoger: Tips till dig som vill förebygga näthat

Hur kan jag tala med mina elever om hot och hat på nätet? Vad är det som gäller juridiskt på nätet? Här får du som jobbar i skolan tips på material som går att använda i din undervisning. Hur ser arbetet med att förebygga näthat ut i Sverige i dag?

Medverkande: Ida Lithell, projektledare No Hate Speech Movement och Henrik Selin, huvudsekreterare i kommittén Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet.

När? Klockan 10.20-10.40 fredag 27 september.

Var? MIK-läktaren, D-hallen

Mer information: https://bokmassan.se/programs/tips-till-pedagoger-no-hate-for-dig-som-vill-forebygga-nathat-bland-unga/länk till annan webbplats

Fråga forskarna om ungas medievanor - eftersnack
Medverkande: Yvonne Andersson och Ulf Dalquist, analytiker Statens medieråd.

När? Klockan: 10.30-11.00, fredag 27 september
Var? Statens medieråds monter, C03:50

MIK – verkstad för praktiker

Kom och workshoppa med oss! Du som jobbar praktiskt med medie- och informationskunnighet, MIK, vi behöver dina perspektiv i den nationella kraftsamlingen. Med utgångspunkt i internationella framgångsexempel påbörjar vi resan mot en gemensam förståelse av vad vi egentligen menar med medie- och informationskunnighet och vilka färdigheter som krävs i det digitala medielandskapet.

Medverkande: Anette Novak, direktör Statens medieråd och Martin Törnros, Interaktiva rum.

När? Klockan 11-11.45, fredag 27 september.
Var? G3
Mer information: https://bokmassan.se/programs/mik-verkstad-for-praktiker/länk till annan webbplats

 

Jag har blivit utsatt för näthat – vad gör jag?

Medverkande: Ida Lithell, projektledare No Hate, Henrik Selin, huvudsekreterare i kommittén Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet.

När? Klockan: 11.00-11.30, fredag 27 september

Var? Statens medieråds monter, C03:50

 

Verkstad för praktiker - eftersnack
Medverkande: Anette Novak, direktör Statens medieråd, Martina Wagner, ämnessakkunnig Statens medieråd, Eleonor Granholm, samordnare för projektet Digitalt först, Martin Törnros, Interaktiva rum.

När? Klockan: 13.00-13.30, fredag 27 september
Var? Statens medieråds monter, C03:50

Så tänker en ansvarig utgivare, praktiska publicistiska dilemman ur verkligheten
Medverkande: Anette Novak, direktör Statens medieråd.

När? Klockan: 13.30-14.00, fredag 27 september
Var? Statens medieråds monter, C03:50

 

Hur hänger näthat, desinformation och propaganda ihop med vårt demokratiska samtal?
Medverkande: Carl Heath, särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet

När? Klockan: 14.00-14.30, fredag 27 september
Var? Statens medieråds monter, C03:50

 

För pedagoger: No Hate – för dig som vill förebygga näthat bland unga

Barns utsatthet på nätet - vilka insatser görs på europeisk nivå? Hur kan jag tala med mina elever om hot och hat på nätet? Här får du som jobbar i skolan tips som går att använda i din undervisning.
Medverkande: Ida Lithell, projektledare No Hate och Anja Olin-Pape, ordförande Europarådets kommitté för ungdomsfrågor.

När? 14.20-14.40, fredag 27 september.

Var? MIK-läktaren, D-hallen

Mer information: https://bokmassan.se/programs/tips-till-pedagoger-no-hate-for-dig-som-vill-forebygga-nathat-bland-unga-2/länk till annan webbplats

 

Mina bilder och andras – miniguide i upphovsrätt
Medverkande: Anna Tornberg, projektledare och Catharina Ekdahl, jurist på Patent- och registreringsverket (PRV).

När? Klockan: 14.30- 15.00, fredag 27 september
Var? Statens medieråds monter, C03:50

 

Tips till pedagoger: No hate – bilden som funktion i en delningskultur!
Hur skaffar barn och unga sig ett kritiskt förhållningssätt till bilder? I ett samhälle där bilden som betydelsebärare blir allt viktigare behöver vi fördjupa våra kunskaper i visuell läskunnighet. Här får du som jobbar i skolan tips på material som går att använda i din undervisning.
Medverkande: Helena Dal, marknadskommunikatör Statens medieråd.
När? Klockan 14.40 - 15, fredag 27 september.
Var? MIK-läktaren, D-hallen
Mer information: https://bokmassan.se/programs/tips-till-pedagoger-no-hate-bilden-som-funktion-i-en-delningskultur/länk till annan webbplats

Bilders verkligheter - visuell gemenskap på nätet - eftersnack
Medverkande: Helena Dal, marknadskommunikatör Statens medieråd.

När? Klockan: 15-15.30, fredag 27 september
Var? Statens medieråds monter, C03:50

 

Så tänker en ansvarig utgivare, praktiska publicistiska dilemman ur verkligheten
Medverkande: Anette Novak, direktör Statens medieråd

När? Klockan: 15.30-16.30, fredag 27 september
Var? Statens medieråds monter, C03:50