Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Träffa oss på Bokmässan i Göteborg

Senast uppdaterad: 2019-09-24

Medievetenhet, att förstå, ta till sig och kritiskt granska informationen i det moderna medielandskapet, har blivit en allt viktigare kunskap. Det är också ett av årets teman på Bokmässan i Göteborg, där Statens medieråd i år är samarbetspartner. Här hittar du hela programmet.

Bild

Foto: Shutterstock.

Tema Medievetenhet invigs torsdagen den 26 september av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind som berättar om varför regeringen sjösatte den nationella MIK-satsningen. Det blir startskottet för ett fullmatat program. På Bokmässans webbplats hittar du alla programpunkter som rör Tema: Medievetenhetlänk till annan webbplats.

Under Bokmässans fyra dagar arrangerar Statens medieråd en mängd seminarier, föreläsningar och eftersnack i ämnen som medie- och informationskunnighet, MIK) ungas medieanvändning, upphovsrätt på nätet, visuell bildkunnighet och problematiskt datorspelande.

Under hela mässan hittar du oss på olika scener och i monter C03:50. Där kan du lyssna på frågestunder, delta i workshops, ställa frågor till våra experter, testa dina MIK-kunskaper och få tips på material att använda i skolan. Här kan du också prata med våra filmgranskare, som berättar om arbetet med att sätta åldersgränser på film. Under torsdagen och fredagen är en yta reserverad i montern för elever som producerar ett redaktionellt material.


Monterns övergripande tema är medie- och informationkunnighet, MIK. Här hittar du också information om kampanjen No Hate Speech Movement som Statens medieråd driver på uppdrag av regeringen.

> Hela programmet för Tema: Medievetenhet på Bokmässans webbplatslänk till annan webbplats

Hela programmet: Träffa oss på Bokmässan