Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Tips till lärare: Lektioner om upphovsrätt, medier och internet

Senast uppdaterad:

Elever och lärare med datorer i klassrum

Foto: Jessica Gow/ TT.

På Statens medieråds webbplats hittar du som är lärare material att använda i undervisningen. Här har vi samlat ett urval av våra lektioner och övningar. 

1. Lektionspaket om upphovsrättlänk till annan webbplats: I det nya digitala medielandskapet är vi många som skriver, publicerar bilder, delar och kommenterar. När vi gör det måste vi förhålla oss till lagar och regler om upphovsrätt, både vår egen och andras. Lektionerna i det här paketet är uppbyggda på två pod-casts om verkliga händelser, när bilder och filmklipp spreds på nätet på ett oväntat sätt. Till lektionerna hör övningar och diskussionsfrågor.

Materialet är en del av MIK för mig, där du hittar färdiga lektioner om medie- och informationskunnighet.

Årskurs: 6-9 och gymnasiet

2. Bilder och verkligheter: Dagens unga översköljs av bilder, men har de koll på hur ett foto kan manipuleras? Eller den dolda innebörden av en tecknad figur? Eller hur man har ett kritiskt förhållningssätt till bilder? I det här paketet finns färdiga lektioner med presentationer, lärarhandledning och övningar för klassrummet i syfte att öka elevernas förståelse för bildspråk online.

Årskurs: 6-9 och gymnasiet

3. Källkritik - en utmaninglänk till annan webbplats: Den stora utmaningen i dagens medielandskap är inte att hitta information, utan att hitta information som är tillförlitlig och korrekt. Här finns en checklista för att göra en källkritisk bedömning och tips på arbetsmaterial och diskussionsfrågor.

Årskurs: 4-9 och gymnasiet

4. Propaganda och bilders maktlänk till annan webbplats: Bilder är effektiva bärare av budskap. I många fall kan de spela direkt på känslor, vilket kan göra mottagaren mindre kritisk till det budskap som förmedlas. I det här metodmaterialet får eleverna öva på att aktivt reflektera och granska budskap som förmedlas via filmer och bilder.

Åskurs: 6-9 och gymnasiet.

Tips för att arbeta mot hat och hot på nätet

Länkar till alla resurser i texten