Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Statens medieråd satsar på sociala medier på föräldriska

Senast uppdaterad:

Hur talar man om sociala medier med barn och unga som ofta har bättre kunskaper än föräldrarna? Statens medieråd lanserar nu ett antal snabbguider riktade till vuxna för att kunna undvika en cringe stämning vid middagsbordet.

Bild

Statens medieråd lanserar snabbguider om sociala medier riktade till vuxna. Bild: Intellecta.

Med syfte att höja vuxnas kunskaper om de mest använda sociala medierna lanserar Statens medieråd nu ett antal snabbguider.

— Vi ser att det finns en klyfta mellan föräldrars insyn i ungas digitala vardag och den ökande medianvändningen bland unga. Förhoppningen är att dessa snabbguider för föräldrar kan hjälpa till att överbrygga den klyftan, säger Helena Dal, verksamhetschef för Information och vägledning på Statens medieråd.

Föräldrar spelar viktig roll

Snabbguiderna tar upp det viktigaste att känna till om sociala medier och hur ungdomar använder de olika plattformarna för att kommunicera. De tar också upp vilka skyldigheter och rättigheter användarna har juridiskt, vilka personuppgifter som sparas och hur man gör om man vill lämna ett socialt nätverk.

— Föräldrar spelar en viktig roll när det gäller att prata med barn och unga om alltifrån mobbning till kritiskt tänkande på internet. Och det är ganska lätt att bli avfärdad om man inte vet något om vad de unga faktiskt gör på Snapchat, Instagram eller Youtube. Vår förhoppning är att snabbguiderna ska underlätta för dessa samtal, berättar Helena Dal.

 

> Här hittar du alla snabbguider om sociala medier

No hate speech movement

Projektet är en del inom ramen för den internationella kampanjen No Hate Speech Movement i Sverige, med syfte att höja kunskapen om rasism och liknande former av fientlighet på internet bland barn och unga. Kampanjen ska även syfta till att stärka barns och ungas förmåga att använda sin yttrandefrihet, respektera mänskliga rättigheter och jämställdhet samt stimulera till kritiskt tänkande vid användning av medier.

 

> Mer om No Hate Speech Movement