Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Statens medieråd i Almedalen 2018

Senast uppdaterad:

Institutioners arbete för demokrati och öppenhet i vardagen, filmens möjligheter och samtal om hur vi kan stärka barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – här hittar du samlad information om alla seminarier Statens medieråd arrangerar eller medverkar i under årets Almedalsvecka.

Microfon framför ljuskäglor.

Statens medieråd pratar bland annat om informationspåverkan i Almedalen i år. Foto: Shutterstock.

Måndag 2 juli

Hur kan vi stärka målgruppen barn och unga?

Barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning använder medier mer än genomsnittet och är mer utsatta på nätet. Föräldrar till dessa barn oroar sig också mer och de saknar information och vägledning. Medverkande från Statens medieråd: Helena Dal, verksamhetschef.

Tid: 15.00.

Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14.

Arrangör: Statens medieråd och Myndigheten för delaktighet.

Mer information:
> Hur kan vi stärka målgruppen barn och unga?länk till annan webbplats

 

Tisdag 3 juli

Nyheter, fakta, åsikter och influencers – de unga makthavarna

Influencers har en unik direktkontakt med sina unga följare. De uttrycker åsikter som för många följare blir nyheter och fakta. Allt fler unga kan inte skilja på vad som är en åsikt och vad som är en nyhet/fakta. Martin Widmark och Erik Fichtelius har startat projektet Scoopet tillsammans med Statens medieråd och Tidningsutgivarna. Tillsammans med aktuella influencers diskuterar de ämnet och utvecklingen framåt. Medverkande från Statens medieråd: Helena Dal, verksamhetschef.

Tid: 10.00.

Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5.

Arrangör: En läsande klass, Almedalsbiblioteket, Pressbyrån.

Mer information:
> Nyheter, fakta, åsikter och influencers – de unga makthavarnalänk till annan webbplats

 

Tisdag 3 juli

Filmens möjligheter och påverkan

Det nationella projektet Filmriket arbetar för att stödja barns och ungas personliga utveckling och öka deras digitala kompetens. Tillsammans höjer Filmriket och Statens medieråd medvetenheten inom MIK (medie- och informationskunnighet) med utbildningsmaterial för lärare och pedagoger. Här möts Filmriket och Statens medieråd i ett samtal om filmens möjligheter och påverkan. Medverkande från Statens medieråd: Helena Dal, verksamhetschef.

Tid: 14.00.

Plats: Mellangatan 45, Kulturskolans gård.

Arrangör: Statens medieråd, Filmriket, Film på Gotland och Film Capital Stockholm.

Mer information:

> Filmens möjligheter och påverkanlänk till annan webbplats

 

Onsdag 4 juli

Hur försvarar vi vårt öppna och demokratiska samhälle mot desinformation?

Utifrån det faktum att vårt öppna, pluralistiska samhälle står inför påverkan från extrema organisationer och främmande makt samtalar företrädare för ett antal kunskapsinstitutioner om hur deras organisationer försvarar demokrati och öppenhet i vardagen. Medverkande från Statens medieråd: Helena Dal, verksamhetschef.

Tid: 15.45.

Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14.

Arrangör: Statens medieråd och Arbetets museum.

Mer information:
Hur försvarar vi vårt öppna och demokratiska samhälle mot desinformation?länk till annan webbplats