Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Satsning på MIK i regional kulturplan

Senast uppdaterad:

Västra Götaland får en ny kulturstrategi och -plan från och med år 2020 för att skapa en gemensam kulturpolitisk utgångspunkt i regionen.
— Utmärkt med så tydlig satsning på medie- och informationskunnighet, säger Anette Novak, Statens medieråds direktör. 

Grön botten med ord i vitt.

Strategin är utformad för att ta höjd för det vi ännu inte känner till, liksom för förändringar och skiftningar i samhället, säger Conny Brännberg, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

”Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023” beskriver vilka mega­trender som påverkar kulturlivets utveckling, vägledande perspektiv och strategiska områden som ger riktlinjer för hur kulturpolitiken ska genomföras. Den visar Västra Götalandsregionens prioriteringar för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen.


I planen lyfts prioriteringar inom medier och medie- och informationskunnighet (MIK) med fokus på tre punkter:

• stärka invånarnas medie- och informationskunnighet och öka motståndskraften mot desinformation i samverkan mellan myndigheter, bibliotek, skola och folkbildning.
• stärka journalistiken i lokalsamhället och invånarnas egenmakt genom pilotprojekt i journalistiska och källkritiska metoder.
• främja utvecklingen av publicistiska medier genom att utveckla den nationella arenan Medier och demokrati.


— Det är utmärkt med en så tydlig satsning på MIK i en regional kulturplan. Lovvärt också hur Västra Götalandsregionen fortsätter att finansiera insatser för att stärka journalistiken som kan komma hela Sverige till del, säger Anette Novak, Statens medieråds direktör. 


> Här kan du läsa mer: Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023länk till annan webbplats