Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Publicistguiden – en introduktion i journalistikens värld

Senast uppdaterad:

Hur mycket får man egentligen låna av andras texter, bilder och filmer? Hur arbetar en journalist? Nu finns Publicistguiden, ett överskådligt och lätthanterligt verktyg för dig som jobbar med nyheter, medier och journalistik i din undervisning.

Bild

Nu kan du ladda ner Publicistguiden - ett överskådligt och lätthanterligt verktyg för dig som jobbar med nyheter, medier och journalistik i din undervisning.

Publicistguiden är ett samarbete mellan Mediekompass och Statens medieråd. Den vilar på tanken att elever utvecklar förmågor att förstå, värdera och tolka nyheter och information genom att själva skapa journalistik.

— I dagens medielandskap är vi både användare och avsändare av medieinnehåll. Vi är många som skriver, postar bilder, delar och kommenterar på nätet. Därför behöver vi ha kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter vi har, säger Helena Dal, verksamhetschef Information och vägledning på Statens medieråd.

I Publicistguiden beskrivs vad journalistik är samt vad man bör tänka på som journalist gällande exempelvis upphovsrätt och källkritisk informationssökning. Där presenteras också de förutsättningar svensk journalistik verkar inom.

— Det är vår förhoppning att lärare och elever kommer att uppskatta och använda Publicistguiden både för att fördjupa förståelsen och intresset för journalistik, och själva bli inspirerade till journalistiskt berättande. Fria och oberoende medier är trots allt en av hörnstenarna i en fungerade demokrati, säger Henrik Nyberg, kommunikatör, på Mediekompass.

Publicistguiden vänder sig till dig som jobbar i grundskolan och gymnasiet. På Mediekompass och Statens medieråds respektive webbplatser kan du ladda ner hela guiden i pdf-format. På webbplatserna finns också lektionsövningar med tydliga kopplingar till Skolverkets styrdokument.

Ladda ner Publicistguiden:

Tips på tillhörande lektionsövningar:

Om Mediekompass och Statens medieråd

Mediekompass är ett hjälpmedel för lärare som vill använda nyheter och journalistik i undervisningen. Bakom Mediekompass står TU - Medier i Sverige, mediehusens branschorganisation, som värnar om ett öppet och demokratiskt samhälle.

> Läs mer om Mediekompasslänk till annan webbplats

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger vägledning om barns och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för biograffilm som ska visas för barn under 15 år.

> Läs mer om Statens medieråd