Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Ny lag: Från 1 mars kan 11-åringar se film med 15-årsgräns på bio i sällskap med en vuxen

Senast uppdaterad:

Från och med 1 mars 2017 så kommer den så kallade ledsagarregeln även att omfatta filmer med 15-årsgräns. Detta innebär att barn mellan 11 år och 14 år får se film med 15-årsgräns på bio i sällskap med en person över 18 år. Tidigare har ledsagarregeln bara gällt för åldersgränserna från 7 år och från 11 år, men från 1 mars kommer alltså alla åldersgränser att omfattas.

Publik inne i mörk biosalong.

Foto: David Hall, FlickR

Som skäl för förändringen anger regeringen att den kommer leda till att film tillgängliggörs för barn i större utsträckning. En utvidgad ledsagarregel ger också föräldrar ett utökat ansvar för vilka filmer deras barn kan se på bio, på samma sätt som de har ansvar för detta i andra sammanhang. Skyddet för barn som vistas i det offentliga rummet utan sällskap av någon vuxen förblir dock detsamma, för det ensamma barnet är åldersgränsen fortfarande absolut.

Statens medieråd vill poängtera att den nya lagstiftningen inte kommer att påverka hur arbetet med att fastställa åldergränser bedrivs. Ledsagarregeln är inget som vägs in i de åldergränsbeslut som fattas vid myndigheten och film kommer att granskas utifrån samma bedömningsgrunder som tidigare. 15-årsgränsen betyder alltså även fortsättningsvis att en film bedöms kunna vara till skada för välbefinnandet för barn under 15 år, inte att filmen är lämplig att ses av en 11-åring i sällskap med en vuxen. Det är den vuxne som tar med ett barn på en film med högre åldersgräns som ansvarar för skyddet av barnet.

För alla beslut om åldersgräns som fattas av Statens medieråd finns en beslutsmotivering. Dessa kan läsas i Filmregistret på myndighetens webbplats.

> Kulturutskottets förslag som antogs av riksdagen kan läsas här.länk till annan webbplats