Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Nu går arbetet med MIK-samverkan vidare

Senast uppdaterad:

Statens medieråd har lämnat sin lägesrapport med bedömningar av hur Sverige skulle kunna stärka arbetet med medie- och informationskunnighet. Rapporten har också presenterats för uppdragsgivaren Kulturdepartementet.
— Vi har hunnit mycket på kort tid, men det är nödvändigt för Sverige behöver stärka arbetet på området, säger Statens medieråds direktör Anette Novak.

Bild

Foto: Shutterstock

Redan nu planeras för en rad aktiviteter i höst, inte minst fler samråd med alla de aktörer som tillsammans levererar insatser. Den skissade modellen för samverkan behöver bli tydligare i kanterna och aktörerna behöver formalisera förväntningarna på varandra.

Ytterligare ett arbete som drar igång i höst är förberedelserna för en förnyad kartläggning av det svenska MIK-landskapet, ett arbete som Statens medieråd genomför tillsammans med Myndigheten för press, radio och tv.

Dessförinnan medverkar myndigheten vid en rad seminarier i Almedalen, såväl på andra aktörers som på egna arenor. Är du i Visby och intresserad av frågorna – följ vår miniguide till MIK-seminarierna nedan!

Miniguide till MIK-seminarier i Almedalen

 
 • Desinformation, mediemisstro och näthat – Sverige behöver en nationell MIK-strategi
  Utbildningsbakgrund blir allt mer avgörande för hur man konsumerar och värderar nyheter när näthat, desinformationsspridning och misstro mot medier blir vanligare. Hur ska stat, region och myndigheter samverka för att vända utvecklingen och göra svenska medborgare till medieborgare?
  Tid: 1 juli, kl. 09:15 - 10:00
  Plats: Strandvägen, H551
  Medverkar från Statens medieråd: Anette Novak, direktör
  Arrangör: Västra Götalandsregionen
  > Mer information i Almedalskalendariet: Desinformation, mediemisstro och näthat – Sverige behöver en nationell MIK-strategilänk till annan webbplats

   
   
  • Rörlig bildning – ett sätt att minska demokratiklyftan?
   Film och rörlig bild är allas uttrycksmedel – men vad är det vi säger egentligen? Läs- och skrivkunnighet var för 100 år sedan avgörande för en framväxande demokrati. Folkskolan lärde oss att läsa och skriva, men vem lär oss det rörliga bildspråket idag?
   Tid: 2 juli, kl 14.30–16.00 
   Plats: Biostaden Borgen, Hästgatan 24, Visby
   Medverkande från Statens medieråd: Anette Novak, direktör
   Arrangör: Svenska Filminstitutet
   > Mer information på filminstitutet.se: Rörlig bildning – ett sätt att minska demokratiklyftan?länk till annan webbplats
   
  • Internet - ett hot mot demokratin
   Silicon Valleys drömmande visionärer skulle rädda demokratin och frälsa världen, men i stället har deras uppfinningar raserat det offentliga samtalet och banat väg för en antidemokratisk revolution. Hur gick det till när internet gick sönder? Vad var det som gick så fel?
   Tid: 2 juli, kl. 20-21
   Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5
   Arrangör: Almedalsbiblioteket, Natur & Kultur
   > Mer information i Almedalskalendariet: Internet - ett hot mot demokratinlänk till annan webbplats   • Kompetenser och kunnigheter i ett digitaliserat samhälle
    Digitalt kunnande är nödvändigt för att delta i samhället och i de demokratiska processerna. Kompetensen behöver uppdateras i takt med den tekniska utvecklingen. Hur motverkar vi utanförskap? Hur skapar vi förutsättningar för ett livslångt lärande?
    Tid: 3 juli, kl. 10:00 - 11:30
    Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5
    Medverkar från Statens medieråd: Anette Novak, direktör.
    Arrangör: Digitalt först med användaren i fokus, Länsbibliotek Gotland
    > Mer information i Almedalskalendariet: Kompetenser och kunnigheter i ett digitaliserat samhällelänk till annan webbplats


   • Vilka är det som hatar på nätet?
    Många avstår från att uttrycka sin mening offentligt i rädsla för att utsättas för hot och hat. Dessa hot riskerar att utarma det demokratiska samtalet. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har undersökt vilka det är som hatar, hotar och trakasserar journalister och opinionsbildare på internet.
    Tid: 3 juli, kl. 12:00 - 12:45
    Plats: Mellangatan 22, trädgården
    Arrangör: TU - Medier i Sverige, Dagens Media, Medievärlden, Resumé
    > Mer information i Almedalskalendariet: Vilka är det som hatar på nätet?länk till annan webbplats

   • Vem gör samhället bättre genom sociala medier?
    I sociala medier lurar falska nyheter, filterbubblor och nättroll. Samtidigt ger sociala medier utrymme för dialog och debatt där du kan göra din röst hörd. Hur kan sociala medier användas på ett innovativt sätt, för att främja demokratin?
    Tid: 3 juli 2019, kl. 15:00 - 15:30
    Plats: Strandvägen, H551
    Arrangör: Västsvenska Arenan, Högskolan i Borås, Borås Stad, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
    > Mer information i Almedalskalendariet:Vem gör samhället bättre genom sociala medier?länk till annan webbplats

     
     • Hur kan vi förändra samhället genom sociala medier?
      Gott eller ont – möjligheterna med sociala medier är oändliga. Hur kan vi använda sociala medier på ett innovativt sätt för att främja demokratin? Välkommen till ett samtal med årets vinnare av Sociala medier-priset.
      Tid:
      4 juli 2019, kl. 08:00-08:45
      Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen mittemot Almedalsparken
      Arrangör: Borås Stad, Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
      > Mer information på hb.se: Hur kan vi förändra samhället genom sociala medier?länk till annan webbplats

      • Sverige 2050 – från undergång till övergång till vad?
       2050 har de sociala medierna passerat 40 och generation Z fyller 50. Sol- och vindel flödar fritt, jordens befolkning peakar och medellivslängden är på många håll 90 eller mer. Vilka kommer då vara de stora frågorna, och vad kommer engagera de unga, de sena 20- och tidiga 30-talisterna? Om det sena 2010-talet präglas av undergångsstämning, vad kommer känneteckna 2050?
       Tid: 4 juli, kl. 8.30-9.30
       Plats: Teaterskeppet, kajplats 10, Visby
       Arrangör: Kairos Future
       > Mer information på kairosfuture.se: Sverige 2050 – från undergång till övergång till vad?länk till annan webbplats

      • Du, demokratin och digitaliseringen
       Just nu pågår en kraftsamling för ökad medie- och informationskunnighet, MIK. Det offentliga samtalet kännetecknas i dag av utmaningar som polarisering, desinformation och näthat. Vad är MIK och hur kan vi arbeta för att möta dessa utmaningar?
       Tid: 4 juli, kl. 13.00-14.30
       Plats: Oscarssalen, Krukmakarens hus, Mellangatan 21
       Medverkar från Statens medieråd: Anette Novak, direktör
       Arrangör: Statens medieråd, Kommittén "Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet"
       > Mer information i Almdedalskalendariet: Du, demokratin och digitaliseringen.länk till annan webbplats