Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Nordiskt MIK-möte på Island

Senast uppdaterad:

Hur stärker vi medborgarna genom medie- och informationskunnighet och satsningar på kvalitetsjournalistik?

Bild

Sverige representerades bl. a. av Nordicoms Jonas Ohlsson och Statens medieråds Anette Novak.

Frågorna diskuterades ingående vid ett expertmöte den 18 oktober i Reykjavik, arrangerat av Nordiska ministerrådet och den isländska regeringen. Mötet – som samlade representanter från medieindustrin, akademin och de nordiska mediemyndigheterna – kommer att resultera i en rapport med rekommendationer. Men några av punkterna som lyftes var behovet av att:

  • Institutionalisera MIK, till exempel genom att utveckla nationella strategier.
  • Stärka forskningen på området.
  • Nischa mötesplatser, så att policyfrågorna och praktikerfrågorna får egna forum.
  • Öka medvetenheten omkring varför medie- och informationskunnighet är viktigt genom att lyfta riskerna en okunnig befolkning utsätts för.