Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Lär dig avslöja propaganda i ny vandringsutställning

Senast uppdaterad:

Under ett år visas utställningen Det resande demokratilabbet på ett trettiotal folkbibliotek runt om i landet. Genom workshops möts bibliotekarier, skolklasser och lärare i ett alternativt klassrum.

Ett skåp belamrat av olika saker, bland annat en datorskärm och en like-tumme från Facebook.

Det resande demokratilabbet är en vandringsutställning som besöker landets folkbibliotek. Grafisk form: Anders Ristenstrand.

I vandringsutställningen Det resande demokratilabbet kliver besökaren fysiskt in i den värld ungdomar vistas i dagligen - en värld full av missledande information men även stora möjligheter. Här finns olika forum att ta del av; I Propagandalabbet synas framgångsfaktorer för propagandisten och hur hen paketerar sina budskap. I Åsiktsmaskinen trängs alla Influencers som pekar ut åsiktskorridorer och designar följarens världsbild. På plats finns även Första hjälpen och Överlevnadskit – allt för att besökaren ska lämna Det resande demokratilabbet som en framgångsrik propagandaavslöjare.

 

Syftet med projektet är att ge verktyg som stärker elever och unga vuxnas förmåga till självständiga och oberoende bedömning av olika källors trovärdighet och ideologiska utgångspunkt.

 

"Vill synliggöra bibliotekens funktion"

Utställningen blir en språngbräda in i Statens medieråds metodmaterial för högstadie- och gymnasieskolan; Propaganda och bilders makt.

— Detta samverkansprojekt innehåller flera för oss viktiga delar. Dels att stärka ungdomars motståndskraft mot ideologisk påverkan men också att det i huvudsak sker genom en analog utställning där folkbiblioteken är centrala punkter runt om i landet. Vi vill lyfta och synliggöra bibliotekens viktiga funktion att verka för ett öppet demokratiskt samhälle, säger Helena Dal, verksamhetsansvarig, information och vägledning, Statens medieråd.

 

Tillsammans med Kungliga biblioteket/Digitalt först och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skapas även ett föreläsnings- och seminarieprogram tillgängligt för alla visande bibliotek. Turnén inleds med premiärvisning under Bokmässan i Göteborg 27–30 september 2018 och turnerar till och med september 2019.

 

Utställningen produceras av Arbetets museum med stöd av Statens Medieråd och Sensus och finansieras av Svenska Postkodstiftelsen.

 

 Mer information

> Ladda ned och läs mer om metodmaterialet Propaganda och bilders makt