Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Höjdpunkter på årets bokmässa

Senast uppdaterad:

Hur försvarar kunskapsinstitutioner demokrati och öppenhet i vardagen? Är sociala medier ett hot mot den seriösa journalistiken eller ett nyttigt komplement? Varmt välkommen att lyssna när representanter för Statens medieråd diskuterar och samtalar på årets bokmässa. Här hittar du oss under veckan:

Bild på omslaget till antologin. En närbild på stängda ögon och lugg.

Den nya antologin "Youth and news in a digital media environment – Nordic-Baltic perspectives", har en egen punkt på Bokmässan. Foto: Nordicom.

Torsdag 27 september

12.30-12.50 Hur försvarar vi vårt öppna och demokratiska samhälle mot desinformation? Plats: Lärarscenen C-hallen, monternummer C03:02.

Ett samtal med ett antal kunskapsinstitutioner om utmaningar och lösningar. Medverkande: Kerstin Olsson, projektledare Digitalt först, Kungliga biblioteket. Helena Dal, verksamhetschef, Statens medieråd. Mats Persson, generalsekreterare, Sveriges muséer.
Moderator: Ewa Thorslund, författare, utredare av en nationell digital bibliotekstjänst vid Kungliga biblioteket.
Arrangör: Lärarnas riksförbund.

 

13.00-13.45 Unga och nyheter i den digitala eran. Plats: Scen F5.
I den digitala tidsåldern har nyhetsflödet omvandlats i grunden. Störst är kanske förändringen för barn och unga där allt färre tar del av traditionella nyhetsmedier och allt fler litar till flödet av nyheter i sociala medier. Eller är skillnaden egentligen så stor? Är sociala medier ett hot mot den seriösa journalistiken eller ett nyttigt komplement? Och hur uppfattar de unga själva situationen? Med utgångspunkt i en ny antologi, Youth and news in a digital media environment – Nordic-Baltic perspectives, diskuterar medverkande forskare och nyhetsförmedlare utvecklingen på området.

Medverkande: Yvonne Andersson, fil dr och analytiker vid Statens medieråd, Maria Jervelycke Belfrage, adjunkt vid Göteborgs universitet, och Lowe Östberg, projektledare Lilla Aktuellt.
Moderator: Ulf Dalquist, fil dr och forskningschef, Statens medieråd.
Arrangör: Statens medieråd och Nordicom.

 

14.30 Guldäpplets finalister 2018 presenteras. Plats: Lärarscenen.
Årets finalister offentliggörs.

 

15.00-15.45 Hur försvarar vi vårt öppna och demokratiska samhälle mot desinformation? Plats: Scen K3.
Vårt öppna, pluralistiska samhälle står inför påverkan från extrema organisationer och främmande makter. Hur försvarar kunskapsinstitutioner demokrati och öppenhet i vardagen? Vilka är utmaningarna? Hur ser behoven av beredskap och nya förmågor ut?
Medverkande: Mikael Tofvesson, chef Omvärld och beredskap, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (via länk), Erik Fichtelius, journalist och författare, Nationella biblioteksstrategin, Helena Dal, verksamhetschef, Statens medieråd, Carina Milde, intendent, Arbetets museum, och Mats Persson, generalsekreterare, Sveriges Museer.
Moderator: Ewa Thorslund, utredare, författare och fd chef Statens medieråd. Arrangör: Kungliga biblioteket, Statens medieråd, Arbetets museum och Sveriges museer.

Fredag 28 september

 

12.00-12.20 No hate speech movement. Plats: Scen Respektscenen, C-hallen Monternummer C02:02.

Rasistiska och sexistiska budskap, trakasserier och mobbning på nätet är vardag för många unga i dag.

Medverkande: Helena Dal, verksamhetschef, Statens medieråd, berättar om kampanjen No hate speech movement.
Samtalsledare: Johan Rahm, Forum för levande historia.

 

12.30-12.55 Digitala medier barn och ungdomars största informationskälla. Plats: Monternummer C05:02.
Ulf Dalquist, Statens medieråd, om lärares behov av medie- och informationskunnighet. Arrangör: Mediekompass.

 

13.00-13.20 ”Det resande demokratilabbet” Plats: Lärarscenen C-hallen, monternummer C03:02. Genom att lära ungdomar att känna igen hur propaganda förpackas och förmedlas så kan utsattheten på nätet minska. Utställningen "Det resande demokratilabbet" är en interaktiv språngbräda in i samtalet om propaganda och bilders makt.
Moderator: Ewa Thorslund för ett samtal med Carina Milde, intendent vid Arbetets museum i Norrköping om en mobil utställning som under hösten 2018 kommer att finnas på ett 30-tal platser runt om i Sverige. Vid samtalet deltar även representanter för bibliotek och skolungdomar.
Arrangör: Statens medieråd, Arbetets museum, Kungliga biblioteket.

Lördag 29 september

 

15.00-15.20 Det resande demokratilabbet Plats: Scen Bildberättande, A-hallen, monternummer A01:02.
Carina Milde, intendent och projektledare på Arbetets museum i Norrköping, berättar om den turnerande utställningen ”Det resande demokratilabbet” där man fysiskt kliver in i den värld ungdomar vistas i dagligen. I ”Propagandalabbet” synas framgångsfaktorerna för propagandisten och hur hen paketerar sina budskap. I ”Åsiktsmaskinen” ser man hur influencers designar världsbilden. Genom bildanalys förmedlas ”Första hjälpen” och utvecklas ”Överlevnadskit” – allt för att besökaren ska kunna lämna demokratilabbet som en framgångsrik propagandaavslöjare. Utställningen produceras av Arbetets museum, Statens medieråd, Sensus och Kungliga biblioteket med finansiering av Postkodstiftelsen.

Arrangör: Läsrörelsen och Statens medieråd.

 

> Mer information om bokmässan hittar du på bokmassan.selänk till annan webbplats