Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Heath får Guldäpplejuryns särskilda pris 2017

Senast uppdaterad:

Juryn för lärarpriset Guldäpplet har utsett Carl Heath, ansvarig för digitalisering och lärande på forskningsinstitutet RISE, till mottagare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2017.

Bild

Guldäpplejuryns särskilda pris delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

Carl Heath, som sedan millennieskiftet arbetat med frågor om utbildning kopplad till digitalisering och teknologi med Göteborg som bas, belönas för att han med stort personligt engagemang och med djup förståelse för skolprofessionernas perspektiv är en guide in i en digital framtid. I dag är han ansvarig för digitalisering och lärande på forskningsinstitutet RISE. I utnämningen betonas att han bidrar till att bygga samspel mellan skola, organisationer, myndigheter, näringsliv, forskning och politiska organ. Heath är också fader till den snabbt växande makerrörelsen i svensk skola.

– Carl Heath har blivit ett begrepp för svensk skola. Hans förmåga att omsätta idéer i spännande konkreta upplägg har gett eko i vida kretsar. Först med spridning av tankar och exempel kring spelbaserat lärande, på senare år i arbetet med makerrörelsen i Sverige. Med perspektivet att IT är ett material, har Carl gjort de digitala resurserna gripbara för barn, ungdomar och deras lärare, säger Peter Becker, Guldäpplejuryns ordförande.

"Värdig mottagare"

– Carl Heath är en mycket värdig mottagare av Guldäpplets särskilda pris. Digital kompetens är inte bara viktigt för lärare utan också för skolledare och huvudmän som ska ansvara för att strategiskt leda och utveckla verksamheten. Även för den gruppens kompetensutveckling är Carl betydelsefull, bland annat genom sina bidrag till Skolverkets kompetensutvecklings-modul ”Leda digitalisering”, säger Per-Arne Andersson, chef för Utbildning och Arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Lärarpriset Guldäpplet 2017 liksom Guldäpplejuryns särskilda pris 2017 delas ut vid en ceremoni på Skolforum, måndagen den 30 oktober kl. 11.00 på Östra scenen.