Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Falska nyheter, upphovsrätt och näthat - Statens medieråd i Almedalen

Senast uppdaterad:

Den digitala världens påverkan på vår empatiska förmåga, upphovsrätt och nyhetsrapportering, film som vapen, skolans ansvar vid kränkningar på nätet samt demokrati och extremism är några av de teman representanter för Statens medieråd kommer att vara med och diskutera under årets politikervecka i Almedalen. Här hittar du samlad information om alla seminarier Statens medieråd arrangerar eller medverkar i under årets almedalsvecka.

Från Donners plats i Visby under Almedalsveckan. Foto: Malin Ericsson, Region Gotland.

Från Donners plats i Visby under Almedalsveckan. Foto: Malin Ericsson, Region Gotland.

Måndagen den 3 juli:

Vad gör skärmen med ungas empati?
Hjälper eller stjälper den digitala världen vår empatiska förmåga? Behövs empati mer idag än tidigare? Panelsamtal om hur unga påverkas av hat, rasism och propaganda på nätet. Kan vi skapa en motvikt till näthatet genom empati och källkritik?
Dag: 3 juli 2017, kl. 08:00 - 09:00
Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen
Arrangör: Stiftelsen Teskedsorden, Raoul Wallenberg Academy
Medverkande från Statens medieråd: Helena Dal, verksamhetschef Information och vägledning.

Tisdagen den 4 juli:

Vad kan upphovsrätten göra för nyhetsrapporteringen?
Ett samtal om nyhetsförmedling ur ett upphovsrättsligt och demokratiskt perspektiv. I den digitala miljön är det enkelt att ändra material, hur påverkar det nyhetsflödet och upphovsmannens rättigheter och hur ska man kunna lita på texten och källan? Diskussion om upphovsrätten som skydd för nyheter.
Dag: 4 juli 2017, kl. 08:00 - 08:50.
Plats: O'Learys, restaurang, Strandgatan 13.
Arrangör: Statens medieråd och Patent- och registreringsverket (PRV)

 

Falska nyheter – ett allvarligt hot mot demokratin
Det är bråttom att få unga förstå vikten av källkritik. Hur kan vi få unga att förstå konsekvenserna av flödet av icke granskade texter och bilder i sociala medier? Vilar ansvaret helt och hållet på skolan och har lärarna de verktyg de behöver? Och hur ser traditionella medier på utvecklingen?
Dag: 4 juli 2017, kl. 10:00 - 10:45
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5 Arrangör: En läsande klass, Almedalsbiblioteket, Pressbyrån
Medverkande från Statens medieråd: Helena Dal, verksamhetschef Information och vägledning.

Ungdomar, media och påverkan – vilket ansvar har olika intressenter för budskap till unga?
Informationsflödet till våra barn och ungdomar är idag gigantiskt. Flödet kommer via traditionella media, aktiv påverkan via marknadsföring och inte minst via sociala medier. Hur påverkas unga av de budskap de peppras med och vilket ansvar har intressenter och leverantörer?
Dag: 4 juli 2017, kl. 12:30 - 13:30
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, E30
Arrangör: Sveriges Psykologförbund Medverkande från Statens medieråd: Helena Dal, verksamhetschef Information och vägledning.

Film som terroristens vapen
Film används av terrororganisationer för rekrytering och av främmande makter för att påverka val i andra länder. I dag är vi konstant omgivna av, och alla kan skapa, rörliga bilder. Om strategier för att skydda demokratin i Sverige, från skolan till etablerade media. Är vår beredskap god?
Dag: 4 juli 2017, kl. 15:00 - 16:30.
Plats: Biostaden Borgen, Hästgatan 24.
Arrangör: Svenska Filminstitutet.
Medverkande från Statens medieråd: Ewa Thorslund, direktör.

 

Onsdagen den 5 juli:


Kränkningar på nätet. Vilket ansvar har skolan för elever med ADHD/AST? Barn och unga med ADHD och/eller autismspektrumtillstånd är mer utsatta på nätet där de mobbas dubbelt så ofta som jämnåriga utan diagnos. Hur kan skolan arbeta för att ifrågasätta normer som leder till att vissa elever kränks på och utanför nätet?
Dag: 5 juli 2017, kl. 08:00 - 08:40.
Plats: S:t Hansgatan 21, seminarielokalen, Barnrättstorget.
Arrangör: Statens medieråd och Attention Hisingen-Kungälv/Nätkoll. Medverkande från Statens medieråd: Helena Dal, verksamhetschef Information och vägledning.

 

Torsdagen den 6 juli:

Satir - en kamp mot makten eller om makten?
Är demokratin i gungning? Extremister utmanar öppna samhällen med verktyg som användes för att bygga demokrati; genom satir och provokationer, nya medier och att mobilisera i allmänna val. Hur är vägen framåt? Är yttrandefrihet en rättighet som förutsätter medvetenhet om sina skyldigheter?
Dag: 6 juli 2017, kl. 11:00 - 11:45.

Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen - Ideella trädgården.
Arrangör: Sensus studieförbund, Arbetets museum.
Medverkande från Statens medieråd: Ewa Thorslund, direktör.

 

Följ oss gärna på Facebooklänk till annan webbplats och Twitterlänk till annan webbplats också!