Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


EU-kommissionären:
Kraftiga resurser behövs
för att möta demokratiutmaningarna

Senast uppdaterad:

Det var raka besked när EU:s kommissionär för den digitala ekonomin och det digitala samhället öppnade EU:s nya kampanjvecka för att uppmärksamma den samhälleliga vikten av medie- och informationskunnighet.
— Medie- och informationskunniga medborgare och kvalitetsjournalistik är avgörande i kampen mot desinformation. Medlemsstaterna måste satsa resurser i höjd med utmaningarna, säger Mariya Gabriel.

Bild

Publik under MIL-week i Bryssel den 19 mars 2019. Foto: Statens medieråd.

Det arbete som den svenska regeringen initierat för att stärka samverkan mellan olika aktörer på området är helt i linje med vad kommissionären lyfte fram: vikten av att koordinera insatserna för att stärka befolkningen med de avgörande kompetenser och färdigheter som ryms inom medie- och informationskunnighet.

EU:s kommissionär för den digitala ekonomin och det digitala samhället Mariya Gabriel underströk att demokratierna är sårbara mot informationspåverkan och att det brådskar med att höja motståndskraften.
Desinformation, dataläckor, valpåverkan, integritetsbrott – utmaningarna är omfattande och då måste insatserna vara lika stora, menade kommissionären.

Ny kampanjvecka

EU:s nya kampanjvecka omfattar seminarier, rundabordssamtal och paneldebatter om allt från policy-frågor till exempel på framgångsrika insatser. På plats från Sverige fanns representanter från Statens medieråd, SVT, UR och Internetstiftelsen.

Mer information