Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


”En bild säger mer än tusen ord”- pedagogiskt material hjälper unga att avslöja könsnormer i bildspråket

Senast uppdaterad:

Varje dag möts vi av otaliga mängder bilder. Vad som syns och inte syns kan påverka vilka röster vi tar på allvar. I spåren av #metoo efterlyser skolelever utbildning och redskap för hur samhället kan skildra individer mer jämställt. Nu presenterar Statens medieråd ett omfattande material om osynliga strukturer i bildspråket, riktat till pedagoger på högstadiet och gymnasiet.

Bild

Materialet Könsnormer i bildspråket illustrerar hur mängden bilder med liknande representation skapar ett visuellt mönster som kan påverka både individer och hela samhällen i en viss riktning.

— Det är först när normer bryts som de blir tydliga, menar Helena Dal, chef för information och vägledning vid Statens medieråd.

Syftet är att ge grundläggande kunskaper om hur normer kring kön skapas i bild och att träna elever på högstadiet och gymnasiet att kritiskt granska bildtraditioner.

En bild är aldrig neutral

Medie- och informationskunnighet (MIK) handlar bland annat om att förstå och bedöma både de budskap vi själva sänder ut och de vi tar emot. Det nya verktyget Könsnormer i bildspråket visar att valet av bilder är ett sätt att använda sin yttrandefrihet som kan analyseras utifrån olika perspektiv. Lektionsmaterialet kommer även att översättas till arabiska och engelska.

— För att kunna tolka omvärlden räcker det inte med att läsa och förstå text, unga och vuxna behöver också lära sig att tolka bilder, säger Helena Dal vid Statens medieråd.

Könsnormer i bildspråket bygger på tre grundfrågor:

  • Hur ser de bilder ut som florerar i vårt samhälle?
  • Hur ser de bilder ut som vi själva producerar?
  • Hur kan vi arbeta mer normkritiskt och inkluderande?

Ladda ner hela materialet:

> Introduktion

> Fördjupning

> Del 1

> Del 2

> Del 2 (Powerpointpresentation för visning i klassrummet.)

> Del 3

Tips:

Vill du jobba mer med bilder? Ladda då även ner materialet Propaganda och bilders makt.
> Propaganda och bilders makt