Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Efterlysning: Aktiviteter för ökad medie- och informationskunnighet

Senast uppdaterad:

Statens medieråd fick den 29 juni i uppdrag av regeringen att tillsammans med Myndigheten för press, radio och tv göra en kartläggning av större planerade och pågående insatser avseende medie- och informationskunnighet (MIK) och digital kompetens.

Lokala insatser för att ökad medie- och informationskunnighet efterlyses. Foto: Shutterstock

Händer som håller i mobiltelefoner. Foto: Shutterstock

Kartläggningen ska omfatta insatser som genomförs nationellt, regionalt och lokalt av myndigheter och andra institutioner respektive aktörer på medieområdet och inom det civila samhället.

Redovisningen av kartläggningen ska innehålla kortfattade beskrivningar och kommentarer kring insatsernas innehåll, fokus och målgrupper. Insatserna ska redovisas med hänvisning till relevanta styrdokument i förekommande fall. Former för samarbete mellan myndigheter ska särskilt redovisas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 november 2017.

Med anledning av detta regeringsuppdrag efterlyser Statens medieråd exempel på pågående aktiviteter som genomförs i landet i syfte att öka medborgares (i alla åldrar) medie- och informationskunnighet/digitala kompetens, till exempel utbildningsinsatser i kommunen.

Maila gärna tips om aktiviteter och aktörer till registrator@statensmedierad.se senaste den 30 september 2017.

Här kan du läsa mer om uppdraget:
> Mer om karläggningen av medie- och informationsinsatser hos Myndigheten för press, radio och tv

länk till annan webbplats
Här kan du läsa regeringsuppdraget:

> Uppdrag till Myndigheten för press, radio och tv och Statens medieråd att kartlägga insatser som syftar till stärkt medie- och informationskunnighetlänk till annan webbplats