Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Desinformation tema på årets Global MIL Week

Senast uppdaterad:

Mikrofon i närbild

Foto: Shutterstock.

Sydkorea står värd för årets Unesco Global MIL Week, även om mediekunnighetsveckan i år genomförs digitalt. Årets tema är desinformation, ett ämne som blivit högaktuellt i den globala corona-pandemin.

Unescos temavecka för medie- och informationskunnighet pågår 24 till 31 oktober. I år är titeln: ”Resisting Disinfodemic: Media and Information Literacy for everyone and, by everyone”. Enligt Unesco, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, kan mediekunnighet bli ett verktyg för att uppnå FN:s hållbarhetsmål. Detta genom att medborgare får de kunskaper och förmågor som krävs för att stå emot falska uppgifter och annat som kan betecknas som otillbörlig informationspåverkan

På arrangemangets sajt skriver Unesco: “Medie- och informationskunnighet kan utrusta medborgare med kunskaper, färdigheter, värderingar och praktiker så att de kan engagera sig som kritiskt tänkande samhällsmedborgares. Dessa kompetenser kan ge medborgare förmåga att engagera sig i medieutvecklingen, få tillgång till information och kunskap, utnyttja yttrandefrihet, vilket sammantaget har betydelse för hur kriget mot desinformation kan vinnas”.

Förra året hölls en stor konferens i Göteborg i samband med Global MIL Week, denna gång kommer Sverige att medverka på olika sätt. Statens medieråds MIK-expert Martina Wagner är formellt representant för Svenska Unescorådet och direktör Anette Novak deltar i ett panelsamtal om sociala nätverkstjänster och desinformation i demokratier.

I veckan kommer vi att uppmärksamma svenska satsningar på medie- och informationskunnighet, med anledning av Global MIL Week.

Länkar