Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Bred MIK-antologi lanserad

Senast uppdaterad:

Förståelse för MIK, goda exempel på kunskapshöjande insatser och en överblick över läget för MIK i Sverige är tre områden som tas upp i en nyutgiven forskningsöversikt.


Ulla Carlsson, professor vid GU

Ulla Carlsson: Unescoprofessor i yttrandefrihet, medieutveckling och global politik vid Göteborgs universitet. Foto: GU.

I ett policyavsnitt skriver ett antal myndigheter – däribland Statens medieråd – fram sina tolkningar av hur deras respektive uppdrag relaterar till medie- och informationskunnighet. I ett annat redogör ett antal forskare för forskningsläget. I en avslutande del lyfts ett antal praktiker-exempel.

Under Unescos Global MIL Week Feature Conference i Göteborg den 24 september presenterades publikationen Understanding Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Age. A Question of Democracy. Redaktör för boken är Ulla Carlsson, Unescoprofessor i yttrandefrihet, medieutveckling och global politik vid Göteborgs universitet. Publikationen är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen och Svenska Unescorådet.

Avgörande med samverkan

– Publikationen har redan visat sig viktig då den synliggör det svenska samordningsinitiativet och läget för MIK i Sverige för internationella aktörer. Internationell samverkan på området är avgörande för att vi ska lyckas, säger Anette Novak, direktör för Statens medieråd.

Boken diskuterar i ett antal artiklar medie- och informationskunnighet (MIK) utifrån olika perspektiv – politik och policy, forskning, och praktik – med särskilt fokus på Sverige. Statens medieråd medverkar med två texter; en om resultaten av den svenska MIK-kartläggningen (Wagner), och en om Statens medieråds samordningsuppdrag (Novak).

 

> Läs eller ladda ner Understanding Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Age hos Göteborgs universitetlänk till annan webbplats