Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Ann Wiklund till Statens medieråds uppdrag om MIK

Senast uppdaterad:

Statens medieråd har på uppdrag av regeringen inlett det långsiktiga arbetet med att formera nationella aktörer kring medie- och informationskunnighet (MIK). Som en del i genomförandet har processledare Ann Wiklund knutits till myndigheten. Ann har bakgrund från kultur och utbildningssektorerna och har tidigare varit engagerad i Digidelnätverket som konsult och rådgivare.

Ann Wiklund, processledare på Statens medieråd. Foto: Privat.

Ann Wiklund, processledare på Statens medieråd. Foto: Privat.

I slutet av augusti fick Statens medieråd ett regeringsuppdrag att utveckla former för en förstärkt samverkan av insatser för MIK. Arbetet är igång och myndigheten genomför samråd med MIK-aktörer. Nu har myndigheten kompletterat befintlig kompetens med processledare Ann Wiklund.

— Ann har en gedigen bakgrund från arbetet med digital delaktighet och livslångt lärande. Hennes erfarenhet och breda nätverk inom området ger oss ett fantastiskt utgångsläge i detta för Sverige så viktiga arbete, säger Statens medieråds direktör Anette Novak.

"Spännande uppdrag"

Statens medieråd ska även inom ramen för samma uppdrag utveckla former för att samla in och sprida kunskap på området. Myndigheten ska dessutom öppna en aktiv dialog mellan offentliga och privata aktörer som arbetar med MIK på nationell, regional och lokal nivå. En lägesrapport ska lämnas till regeringen den 30 maj 2019.

– Det är ett mycket spännande uppdrag. Det gäller att ha dialog och samla den kunskap och det arbete som finns hos många aktörer och se om och hur det kan samspela på bästa sätt, säger Ann Wiklund.


Kontaktperson MIK-uppdrag Statens medieråd

Martina Wagner, Ämnessakkunnig

Martina.Wagner@statensmedierad.se

076-505 14 79