Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Press

Senast uppdaterad: 2020-07-08

Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan.

Pressfrågor

Under sommaren:

Jonatan Rolfer

Tel: 08-665 14 82

E-post: jonatan.rolfer@statensmedierad.se


Lianna Hallsénius:

Tel: 08-665 14 76

E-post: lianna.hallsenius@statensmedierad.se

Pressrum och sociala medier

Fakta

Statens medieråd bildades 1/1 2011. Uppdraget definierades utifrån uppgifter som kommittén Medierådet och myndigheten Statens biografbyrå tidigare utförde.