Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Press

Senast uppdaterad: 2017-01-26

Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan.

För pressfrågor

Kontakta:

Helena Dal, verksamhetsansvarig Information och vägledning

Tel. 076–505 14 65

E-post helena.dal@statensmedierad.se

Fakta

Statens medieråd bildades 1/1 2011. Uppdraget definierades utifrån uppgifter som kommittén Medierådet och myndigheten Statens biografbyrå tidigare utförde.