Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Press

Senast uppdaterad: 2019-02-05

Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan.

Pressfrågor

Kontakta:

Anna Tornberg

Tel: 08-665 14 68

E-post: anna.tornberg@statensmedierad.se


Anna Tornberg, projektledare, Statens medieråd.

Fakta

Statens medieråd bildades 1/1 2011. Uppdraget definierades utifrån uppgifter som kommittén Medierådet och myndigheten Statens biografbyrå tidigare utförde.