Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Tillgänglighet för statensmedierad.se

Senast uppdaterad:

Det här dokumentet beskriver hur statensmedierad.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen statensmedierad.se är, enligt Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) testverktyg tillgänglig till 88 %. Se avsnitten om test av webbplatsen samt innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från statensmedierad.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via formuläret Lämna dina synpunkter, alternativt via e-postadressen: registrator@statensmediderad.se.

Responstiden är normalt inom 48 timmar under vardagar.

Övriga kontaktuppgifter finns på https://statensmedierad.se/kontakt.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Använd formuläret ovan eller den alternativa e-postadressen.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är tillgänglig till 88 % enligt DIGGs testverktyg och bedöms därför delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Delar som fullt ut inte är tillgängliga beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt:

 • Startsidans rubrikstruktur är delvis fel, där bildspelets rubriknivå är H1 och inte H2 som de bör. Ska åtgärdas under 2020.
 • PDF-filer är i majoriteten av fallen inte tillgänglighetsanpassade. Undantag är exempelvis senare versioner av serien Ungar & medier. Åtgärdas endast för nyproducerat material i PDF-format från och med 2020.
 • Filmklipp är i majoriteten av fallen inte textade. Åtgärdas endast för nyproducerat material i videoformat från och med 2020.

De flesta sidor i övrigt bedöms uppfylla lagkraven men det går inte att garantera att det inte finns brister.

Oskäligt betungande anpassning

Statens medieråd åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för innehåll som avses i föregående stycke.

Innehåll som inte omfattas av lagen:

Följande innehåll bedöms falla under undantagsregeln i § 9 lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

  • Statens medieråd gör vid vissa tillfällen direktutsändningar av seminarier som det inte är möjligt att tillgänglighetsanpassa.
  • På statensmedierad.se finns funktioner som levereras från tredjepartsleverantörer, som ex. Youtube.com, Infogram.com, Libsyn.com samt Google.com, där myndigheten inte har kontroll över deras respektive tillgänglighet.

  Hur vi testat webbplatsen

  Myndighetens leverantör av support och underhåll av webbplatsen har under 2019 gjort en granskning av https://statensmedierad.se, som resulterat i ett flertal förbättringsåtgärder. Test i DIGGs verktyg Testa din webbplats visar att https://statensmedierad.se uppfyller kraven till 88 %. (Testa själv här: webbriktlinjer.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

  Senaste bedömningen gjordes den 2020-03-13 och är godkänd av Statens medieråd.

  Granskningsmetod: https://webbriktlinjer.se/testa-din-webbplats/?load_test=%2Fjs%2B9AR01r6pnkNOF5gzsxv4ewr%2BCC%2FYkK%2B72mgOst8%3Dlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Webbplatsen publicerades i första version oktober 2015.

   

  Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-23.