Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Så styrs vi

Senast uppdaterad: 2018-10-02

Statens medieråd är en myndighet som lyder under Kulturdepartementet. Verksamheten styrs genom lag och regeringens förordningar och syftar till att nå målen för kulturpolitiken samt de mediepolitiska målen.

Myndighetens verksamhet regleras av:

Styrande dokument

> Regeringens mediepolitiska mållänk till annan webbplats

> Instruktion för Statens medieråd.länk till annan webbplats

> Lag (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligtlänk till annan webbplats

> Förordning (2010:1925) om åldersgränser för film som ska visas offentligtlänk till annan webbplats

> Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) 3 § avseende undantag för granskning av film.länk till annan webbplats

Regleringsbrev

Regeringens årliga regleringsbrev anger bland annat vilka mål myndigheten ska uppnå med sin verksamhet under innevarande år och hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande.

> Regleringsbrev 2018 för Statens medierådPDF

Remissvar

Du hittar myndighetens remissvar i tjänsten Publikationer. Markera Ämnesområde/Remissvar i filtreringsmenyn och klicka på knappen Sök.

> Gå till Remissvar.

Uppdrag 2018

Regeringen ger särskilda uppdrag varje år som kan syfta till att bland annat fördjupa kunskap inom ett visst område eller effektivisera organisationen.

> 1. Regeringsuppdrag att kartlägga skyddet av barn och unga på internet vad avser rasism, liknande former av fientlighet, hatbrott och extremism.länk till annan webbplats

> 2. Uppdrag till Statens medieråd om kampanjen No Hate Speech Movement.länk till annan webbplats

> 3. Uppdrag till Statens medieråd att utveckla former för en förstärkt samverkan av insatser för medie- och informationskunnighet (MIK)länk till annan webbplats

Regeringsuppdrag som avslutats under 2017

> 1. Uppdrag till Statens medieråd att utveckla och förlänga kampanjen No Hate Speech Movement.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

> 2. Tilläggsuppdrag MIK för mig.länk till annan webbplats

> 3. Uppdrag till Myndigheten för press, radio och tv och Statens medieråd att kartlägga insatser som syftar till stärkt medie- informationskunnighetlänk till annan webbplats

Statens medieråd har erhållit 750 000 skr under 2017 för uppdragets genomförande. Ladda ner rapporten i pdf-format: Kartläggning av insatser som syftar till stärkt medie- och informationskunnighetlänk till annan webbplats