Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Så styrs vi

Senast uppdaterad: 2016-12-19

Statens medieråd är en myndighet som lyder under Kulturdepartementet. Verksamheten styrs genom lag och regeringens förordningar och syftar till att nå målen för kulturpolitiken samt de mediepolitiska målen.

Myndighetens verksamhet regleras av:

Styrande dokument

> Regeringens mediepolitiska mållänk till annan webbplats

> Instruktion för Statens medieråd.länk till annan webbplats

> Lag (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligtlänk till annan webbplats

> Förordning (2010:1925) om åldersgränser för film som ska visas offentligtlänk till annan webbplats

> Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) 3 § avseende undantag för granskning av film.länk till annan webbplats

Regleringsbrev

Regeringens årliga regleringsbrev anger bland annat vilka mål myndigheten ska uppnå med sin verksamhet under innevarande år och hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande.

> Regleringsbrev 2016 för Statens medieråd.länk till annan webbplats

> Regleringsbrev 2017 för Statens medierådPDF

Remissvar

Du hittar myndighetens remissvar i tjänsten Publikationer. Markera Ämnesområde/Remissvar i filtreringsmenyn och klicka på knappen Sök.

> Gå till Publikationer.

Uppdrag 2016, 2017

Regeringen ger särskilda uppdrag varje år som kan syfta till att bland annat fördjupa kunskap inom ett visst område eller effektivisera organisationen.

> 1. Uppdrag till Statens medieråd att utveckla och förlänga kampanjen No Hate Speech Movement.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

> 2. Regeringsuppdrag att kartlägga skyddet av barn och unga på internet vad avser rasism, liknande former av fientlighet, hatbrott och extremism.länk till annan webbplats

Statens medieråd har erhållit 250 000 skr under 2016 för uppdragets genomförande.

> 3. Utveckla, översätta och sprida utbildningsmaterialet MIK för mig respektive delar av det mateial som ingår i kampanjen No Hate Speech Movement.länk till annan webbplats

> 4. Tilläggsuppdrag MIK för mig.länk till annan webbplats

Statens medieråd har inledningsvis erhållit 1 500 000 skr under 2016 för uppdragets genomförande. För tilläggsuppdrag erhölls 300 000 skr.