Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Riktlinjer och medlemsansökan för MIK Sverige

Senast uppdaterad: 2019-12-11

Här finner ni nätverket MIK Sveriges riktlinjer under uppbyggnadsåret 2020 samt medlemsansökan. Dessa riktlinjer kommer att utvärderas och revideras utifrån nätverkets behov och Statens medieråds uppdrag.

Den 26 september 2019 gav regeringen Statens medieråd i uppdrag att förstärka arbetet för ökad medie-och informationskunnighet. I uppdraget ingår att skapa ett nätverk för aktörer som arbetar med frågor relaterade till MIK.

Syftet med nätverket är att genom samverkan utveckla kunskap och effektivisera arbetet inom MIK-området –och därigenom stärka medie-och informationskunnigheten hos alla i Sverige.

För att bli medlem i nätverket fyller ni i er verksamhets uppgifter i ansökan nedan samt skickar denna till miksverige@statensmedierad.se alternativt postar till : MIK Sverige c/o Statens medieråd
Borgvägen 1, Plan 5
Box 27204, 102 53 Stockholm, Sweden

Här kan du ladda ner ansökan som PDF.PDF


Sista dag för att lämna in medlemsansökan till MIK Sverige är 31 januari 2020