Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Organisation

Senast uppdaterad:

Karta över organisation Statens medieråd

Statens medieråd är organiserat i en operativ avdelning och en administrativ avdelning. Därtill finns ett insynsråd och Riksrevisionen som granskar vad myndighetens pengar går till och hur effektivt de används.

Direktör och myndighetschef är Anette Novak. Statens medieråd leds av en ledningsgrupp bestående av direktören och cheferna för den operativa och den administrativa avdelningen. Antalet anställda år 2020 är 22 personer.

Insynsråd

Statens medieråd är en enrådighetsmyndighet med insynsråd. Insynsrådet, som är utan beslutsfunktion, består av fem ledamöter, utsedda av regeringen för en period om tre år samt myndighetens direktör. Aktuella förordnanden gäller 2020-2023. Uppgiften för insynsrådet är att utöva insyn och ge myndighetschefen råd. Ledningsformen tillgodoser behovet av en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Statens medieråds insynsråd består av:

  • Malin Bergström, barnpsykolog och medicine doktor
  • Katti Hoflin, kulturchef Västra götalandsregionen
  • Jussi Karlgren, professor i språkteknologi, KTH
  • Sissela Nutley, disputerad hjärnforskare på KI
  • Jerker Stattin, chef för internationella sektionen på SKR