Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Miljöledning

Senast uppdaterad:

Efter en omfattande miljöutredning har Statens medieråd tilldelats ett miljödiplom för införandet av ett miljöledningssystem i enlighet med kraven från
Svensk miljöbaslänk till annan webbplats. I miljöledningssystemet ingår policy, mål och handlingsplan. Arbetet har genomgått en revision av en oberoende, tredje part.

Liksom andra myndigheter är Statens medieråd skyldigt att ha ett så kallat förenklat miljöledningssystem (se Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheterlänk till annan webbplats). Vi har valt att ta steget från ett förenklat miljöledningssystem till att miljödiplomera oss enligt Svensk miljöbas. Du kan ta del av arbetet i följande dokument:

Fakta

Föreningen Svensk miljöbas syfte är att verka för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Föreningen förvaltar och utvecklar den nationella miljöledningsstandarden Svensk miljöbas som är anpassad för mindre företag och andra organisationer.