Fråga 9

Vad är det som avgör vilken sorts reklam du får på en webbplats, på din Facebooksida eller i din mail?

Det är riktad reklam som annonsörer betalat för.

Facebook tycker det är viktigt att ge dig service.

Det är en slump.

Aktörer som Facebook och Google samlar in och bearbetar personlig information om sina användare. Denna information säljs sedan vidare till annonsörer. Som en följd kan du mötas av riktad reklam, det vill säga reklam som är anpassad efter vilka uppgifter du lämnar ut på sociala nätverkssidor. Informationen som samlas in och analyseras av kommersiella aktörer påverkar också hur vi använder internet. Vi presenteras för länkar anpassade efter vår sökhistorik och erbjudanden om varor och tjänster baserade på, bland annat, vad vi skrivit i e-post när vi använder Googles mailtjänst Gmail.

1

Testbild