Fråga 8

Användargenererat material (det du själv lägger upp på sociala medier) har högre sanningshalt än det som läggs upp på traditionella medier - stämmer detta påstående?

Ja, ingen lägger upp något som inte är sant i deras sociala medier.

Ja, journalister ljuger nästan alltid.

Det är omöjligt att uttala sig om generellt. Det varierar från fall till fall.

Användargenererat material är texter, bilder, filmer och liknande, som användarna själva lägger upp på till exempel Facebook. Merparten av allt innehåll i sociala medier är användargenererat till skillnad mot traditionella medier, där nästan all information produceras av professionella mediearbetare. Båda bör ses med källkritiska ögon.

3

Testbild