Fråga 12

I maj 2016 tog fotografen David Lagerlöf en omtalad bild som spreds över hela världen. Bilden föreställde Tess Asplund som ensam stod upp mot marscherande högerextrema. Var bilden arrangerad? Googla fram bilden genom att söka på fotografen.

Ja, en sådan ikonisk bild tar inte sig själv.

Nej, fotografen var helt enkelt på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Nej, men den är photoshoppad och består av två bilder tagna vid olika tillfällen.

Bilden togs i rätt ögonblick. Flera rikstäckande medier har lyft upp den, samtidigt som den sprids som en löpeld på sociala medier. Många talar om "årets bild" och vissa drar jämförelser till den ikoniska bilden som brukar kallas "tanten med väskan". Den bilden togs av Hans Runesson och visar en kvinna som attackerar en demonstrant för Nordiska rikspartiet med en väska i Växjö år 1985.

2

Testbild