Fråga 11

I slutet av 2015 skedde ett terrordåd i Paris. Efter händelsen använde många sig av hashtagen #jesuisparis (jag är Paris) i sociala medier för att visa sin sorg. Varför reagerade många i Sverige när detta skedde, men inte i lika stor omfattning när det samma vecka skedde två hemska självmordsattacker i Beirut, Libanons huvudstad?

För att vi inte vet med säkerhet om terrordåden i Beirut faktiskt ägde rum.

Det inträffade nära oss och därför upplever många att det påverkar oss mer.

För att alla vill åka till Paris någon gång.

Både svar 2 och 3 kan vara rätt, men främst är det för att det inträffade nära oss och därför upplevs påverka oss mer. Många mediekonsumenter är mer intresserade av det som händer nära sig eller där människor "hemifrån" är inblandade (närhetsprincipen). Det handlar också om kulturell identifikation där många lätt kan se sig själva bland offren.

2

Testbild