Fråga 5

Åh nej! Du har blivit faceraped! Vad har din "kompis" gjort?

Ett roligt prank!

Något taskigt - nu är det dags att smida en hämnd.

Något som kan vara olagligt.

"Facerape" är när någon går in på en annan persons Facebook-konto och skriver ett, ofta taskigt eller skämmigt, inlägg i den personens namn. Detta kan enligt Brottsbalken 4 kap, 9 c § vara ett brott som kallas dataintrång.

3

Testbild