Fråga 4

Det finns en bild på Facebook på dig när du sitter på toa. "Det är bara att avtagga dig så ser ingen den" säger din kompis. Är det så enkelt?

Ja, så länge jag avtaggar så ser ingen av mina vänner bilden.

Nej, bilden är kränkande och så länge den ligger uppe följs inte personuppgiftslagen.

Nja, så länge ingen mobbar mig på grund av bilden kan jag inget göra.

När du publicerar bilder på internet, måste du enligt Datainspektionen följa personuppgiftslagen, dvs. bilder på internet är tillåtet så länge den personliga integriteten inte kränks.

2

Testbild