Fråga 3

Det har varit ett event i skolan och din klassföreståndare lägger upp bilder därifrån på skolans Facebook-sida. Är det rätt?

Ja, så länge jag godkänner det.

Nej, skolan får inte lägga upp bilder på eleverna.

Nja, det finns en rekommendation att skolan ska be vårdnadshavare om intyg om eleven är under 15 år.

Datainspektionens rekommendation, när det gäller att lägga ut bilder av elever på internet, är att skolan ska be barnets vårdnadshavare om tillåtelse först. Ungdomar under 15 år anses normalt inte själva kunna lämna samtycke till behandling av personuppgifter.

3

Testbild