Fråga 2

När är det okej att filma sina kompisar?

I hemlighet.

I omklädningsrummet efter gympan.

När de krockar med ett träd för att de fångar Pikachu.

Det är olagligt att i hemlighet fotografera eller filma någon som befinner sig i sin privata miljö eller på en annan plats som är avsedd att vara privat, utan personens medgivande. Straffet är böter eller fängelse i högst två år.

3

Testbild