Fråga 1

Vad brukar medier kallas med ett annat namn?

Ondskans axelmakter.

Folkets röst.

Tredje statsmakten.

Medierna brukar kallas "den tredje statsmakten",utöver regeringen och riksdagen – så viktig är deras funktion.

3

Testbild