Fråga 9

Får dina föräldrar läsa dina mail och kolla din Facebook?

Ja, det är ju mina päron!?

Ja, de måste ha alla mina inlogg fram tills jag fyllt 18.

Nej, det är mitt privatliv. Det har de inget med att göra.

Enligt FN:s Barnkonvention har du "rätt att skyddas från olagliga intrång i ditt privatliv". Ingen får läsa dina brev eller dagböcker utan lov. Det gäller också i alla andra situationer då information om dig hanteras. Ingen får heller skada din heder eller ditt rykte. Lagen ska ge dig starkt skydd mot alla sådana intrång (artikel 16 i Barnkonventionen). Men det här är en svår fråga eftersom föräldrar har ansvar för sina barn, och kan vara oroliga om de misstänker att något inte står rätt till.

3

Testbild