Fråga 11 Demokrati (skrotad)

Många tidningar har ett kommentarsfält på sin webb där läsarna kan diskutera artikeln de just läst. Är detta forum modererat eller icke-modererat?

Modererat, alla inlägg passerar företagets redaktion innan det publiceras.

Icke-modererat, alla inlägg hamnar direkt på chattsidan.

Modererat, alla inlägg godkänns av en bot.

Forumet är modererat där inget inlägg publiceras omedelbart, utan passerar företagets redaktion först och granskas så att det följer lagen.

1

Testbild