Fråga 1

Vad brukar medier kallas med ett annat namn?

Ondskans axelmakter

Folkets röst

Tredje statsmakten

Medierna brukar kallas "den tredje statsmakten", utöver regeringen och riksdagen – så viktig är deras funktion.

3

En flicka med en laptop i sitt knä