Välkommen!

Här kommer du att få ett antal frågor för att testa din medie- och informationskunnighet!

Var det glasklart? Om inte, läs gärna mer om medie- och informationskunnighet på <a href="http://statensmedierad.se/larommedier.365.html">Statensmedierad.se</a>

Läs mer om #MIKFÖRMIG