Fråga 7

Jag har rätt att uttrycka mig helt fritt i Sverige – det är en del av den grundlagsstadgade yttrandefriheten.

Nej, det stämmer inte! Yttrandefriheten har en mängd begränsningar, vissa som faller under allmänt åtal, andra som kan resultera i åtal av Justitiekanslern, JK.

Ja, det stämmer! Såväl tryckfrihetsförordningen som yttrandefrihetsgrundlagen utgör ett försvar för individers rättigheter att uttrycka sig utan hinder.

Nja, stämmer delvis! Jag kan uttrycka mig helt fritt, om jag väljer att yttra mig i plattformar utan ansvarig utgivare.

Jag har rätt att uttrycka mig helt fritt i Sverige – det är en del av den grundlagsstadgade yttrandefriheten.

1

Hjärta med orden No hate inuti.