Fråga 6

I de sociala medierna ser man vad som engagerar människor, man märker snabbt vad som är de hetaste opinionsfrågorna och debatterna.

Ja, det stämmer! I ditt flöde får du snabbt en överblick och en uppfattning om vad flest människor diskuterar för tillfället.

Nej, det stämmer inte! Trendande ämnen påverkas av plattformarnas affärsmodell, ditt flöde är delvis ett resultat av vilka som har betalat för att synas där.

Ja, det stämmer! Algoritmerna lyfter alltid fram utifrån kvantativa mått, det många gör får också många se.

I de sociala medierna ser man vad som engagerar människor, man märker snabbt vad som är de hetaste opinionsfrågorna och debatterna.

2

Telefoner i ring.

Foto: Shutterstock.