Fråga 5

Jag har alltid rätt att fotografera människor i det offentliga rummet – och sprida bilderna vidare.

Ja, det stämmer! Begränsningarna gäller privatlivet, att man inte får fotografera in i någons bostad eller i miljöer som toaletter och duschar.

Nej, det stämmer inte! Det finns begränsningar, en sådan är att man inte får fotografera en person om det inte finns rättslig grund eller publicera bilden på personen ifråga utan att hen givit sitt samtycke.

Nej, det stämmer inte! Som privatperson har du rätt att ta bilder på allmänna platser och publicera dem i t ex. i en mindre, sluten grupp på Facebook – men inte om du publicerar till tusentals vänner.

Jag har alltid rätt att fotografera människor i det offentliga rummet – och sprida bilderna vidare.

3

Person som riktar mobilkameran mot betraktaren.

Foto: Shutterstock.