Fråga 4

Propaganda sprids enbart av vissa medier och mediekanaler, ofta med koppling till Ryssland eller andra totalitära stater.

Nej, stämmer inte! Propaganda kan spridas på många sätt, av olika aktörer. Den kan till exempel leta sig in i traditionella medier, som sprider den vidare.

Ja, det stämmer! För en medie- och informationskunnig person känns den därför relativt lätt igen.

Ja, det stämmer! Propaganda sprids bara från statskontrollerade organ, Ryssland pekas ut som en av de mest aktiva när det gäller att rikta desinformation mot Sverige.

Propaganda sprids enbart av vissa medier och mediekanaler, ofta med koppling till Ryssland eller andra totalitära stater.

1

Händer som sträcker upp mobiler.

Foto: Shutterstock.