Fråga 2

En opinionsgrupp på Facebook kan helt byta ämne, exempelvis kan en grupp som stöttar ett politiskt parti plötsligt börja stötta ett annat.

Nej, det stämmer inte! En grupps namn är permanent eftersom människor valt att gå med just utifrån det specifika ämnet.

Nja, stämmer delvis! Det finns en möjlighet, om gruppadministratören ansöker om lov och gruppmedlemmarna godkänner.

Ja, det stämmer! Gruppadministratören har möjlighet att ändra namn/inriktning. Alla gruppmedlemmar aviseras om så sker.

En opinionsgrupp på Facebook kan helt byta ämne, exempelvis kan en grupp som stöttar ett politiskt parti plötsligt börja stötta ett annat.

3

Tangentbord med fingrar som skriver.

Foto: Shutterstock.